چاپ

غرفه موزه در نمایشگاه ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی

 همایش و نمایشگاه واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی و نظامی با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری از 20 آبان 1397 آغاز بکار خواهد کرد. بر همین اساس با توجه به محورهای این نمایشگاه و ارتباط آن با فعالیت های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، غرفه این مجموعه در نمایشگاه واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی و نظامی برقرار شده است.

 Ø¶

این برنامه در محورهای چیستی و ارکان تهدیدهای نوپدید، تهدیدهای نوپدید در حوزه سیاسی، تهدیدهای نوپدید در حوزه دفاعی، تهدیدهای نوپدید در حوزه سایبر و جنگ الکترونیک، تهدیدهای نوپدید در حوزه فناوری، تهدیدهای نوپدید در حوزه اقتصادی، تهدیدهای نوپدید در حوزه اجتماعی - فرهنگی و تهدیدهای نوپدید در زیست محیطی برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که این نمایشگاه در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برپا شده است.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد