چاپ

مجمع استانی چهاردهم بانک قوامین برگزار شد

 در ابتدای این جلسه که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد مدیرکل شعب استان خراسان شمالی که به همراه تعدادی از مدیران واحدهای ستادی استان در جلسه حاضر شده بود با ارائه ی توضیحاتی در خصوص توانمندیهای استان و ظرفیت های موجود گزارشی از اقدامات انجام گرفته در استان را برای حاضرین ارائه کرد.

این گزارش حاکی است سپس گزارش های نظارتی و حسابرسی مجمع استان خراسان شمالی توسط اداره ی بازرسی و نظارت قرائت و در خصوص نقاط قوت شعب و نقاط قابل بهبود با حضور کارشناسان امر بحث و تبادل نظر شد. این گزارش حاکی است آقای عابدی پور مدیرکل شعب استان خراسان شمالی نیز ضمن دفاع از عملکرد استان در خصوص برخی نقاط قابل بهبود تدابیر اتخاذ شده را مطرح و اظهار امیدواری کرد تا با تلاش مضاعف همکاران در جهت رفع آن ها اقدام لازم و عاجل صورت گیرد.

بنابراین گزارش در پایان جلسه مدیرعامل بانک قوامین که عملکرد استان و گزارش استان در خصوص اقدامات صورت گرفته در حضور ایشان مطرح شده بود ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در استان خراسان شمالی عملکرد همکاران استان را قابل تقدیر دانست. دکتر تقی نتاج با تاکید بر ضرورت تلاش گروهی، استفاده از تمام توانمندیهای موجود در همکاران را هنر مدیریتی دانست و گفت: توانمندیهای افراد متفاوت است و در زمینه های مختلف استعدادهای متفاوتی وجود دارد. 

شناسائی این توانمندیها و بکارگیری آنها در جهت تحقق اهداف پیش روی بانک قوامین هنر مدیریت است.

مدیرعامل بانک قوامین وظیفه ی همکاران در شعب بانک را بسیار سنگین و قابل احترام دانست و گفت: تلاش همکاران در پیشانی مواجهه با مشتریان بسیار سخت و قابل تقدیر است و هرگونه موفقیتی که بانک کسب می کند را مرهون این زحمات دانست که کمتر به چشم می آیند. 

وی انسجام سازمانی را از ضروریات مورد نیاز بانک دانست و گفت: کار پولی و مالی همانند ورزشهای گروهی نیازمند تلاش دسته جمعی است و همه با هم باید تلاش کنیم تا نتیجه ی موردنظر حاصل گردد و اگر در بخشی از این زنجیره، کارهای هماهنگ و همگام صورت نگیرد زحمات باقی بخشها به هدر می رود.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد