چاپ

تأکید مدیرعامل بانک کشاورزی بر تعامل با مجلس

در پی متن این پیام را ملاحظه می کنید.

دهم آذرماه مصادف با روز مجلس، فرصت مغتنمی است تا ضمن قدرداني از تلاش های ارزشمند اعضای محترم كميسيون كشاورزی و ساير نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به نمايندگی از مديران و كاركنان بانك كشاورزی، این روز فرخنده را به نمايندگان مجلس شورای اسلامي تبريك و تهنيت عرض كنم.

تعامل سازنده با نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همفكری و همكاری برای ارائه خدمت بهتر از جمله راهبردهای اساسی بانك كشاورزی است و بر همين اساس، از پيگيری درخواست های كشاورزان نجيب و فعالان بخش كشاورزی كشورمان توسط نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی استقبال می كنيم.

اميد داريم كه با تعامل سازنده و همفكری و تبادل نظر بين مجلس به عنوان نهاد قانون گذار، دولت و به ويژه وزارت جهاد كشاورزي به عنوان دستگاه اجرايی و بانك كشاورزی و ساير بانك ها و نهادهای مالی و همچنين دستگاه های نظارتی، شاهد رونق بيش از پيش كشاورزی اين مرز و بوم و افزايش ضريب امنيت غذايی و اشتغال مولد در بخش كشاورزی كشور باشيم.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد