چاپ

گزارش پایان مرحله اول و آغاز مرحله دوم طرح ملی گفتگوی خانواده

 

 

 طرح ملی گفتگوی خانواده با شنیدن صدای چهار گروه از کارشناسان مرتبط ودرگیر با مسایل خانواده در دستگاه های اجرایی،  سازمان های مردم نهاد،  مطبوعات ، و دانشگاه ها، درسال جاری، آغازشده است.

با شنیدن صدای سه گروه ذینفع اصلی در خانواده: مادران، فرزندان و پدران استمرار یافته و با تسهیلگری نشست های مشترک سه گروه کلیدی مذکور، ادامه می یابد.

در ادامه شرح کامل گزارش آمده است.

 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد