چاپ

ژنرال های سیاسی فاتح کدام نبرد بوده اند؟

 

 

 

دکتر احمد زنگانه عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در همایش «مشارکت جویی، تخصص گرایی و مدیریت شهری» گفت: شهر یک سازه پیچیده بشری است ما نمی توانیم مدیریت آن را به دست افرادی بسپاریم که ذهن های غیرخلاق و ناآشنایی دارند و پیچیدگی ها را درک نمی کنند. البته منظورمان از تخصص گرایی، دیکتاتوری تخصص نیست بلکه ما قائل بر این هستیم که شهر عرصه بازیگران متفاوتی است و بالطبع هنرمند و ورزشکار هم حضور دارند و همه این بازیگران به دنبال منافع خود هستند.

دکتر زنگانه منظور از تخصص گرایی را ورود افرادی به پارلمان شهری می داند که پیچیدگی این نقش آفرینی ها را درک کنند. این استاد دانشگاه در ادامه به پیچیدگی ها و تاثیرات پروژه های شهری بر شهروندان و به عنوان نمونه، «طرح ترافیک» هم اشاره کرد و افزود: با طرح ترافیک که از سال 59 اجرا شد، بیش از 120 هزار نفر جمعیت از منطقه 12 خارج شدند. همچنین قشربندی اجتماعی حوزه طرح ترافیک، نشان از کیفیت پایین زندگی و سطح نازل درآمدی ساکنان این مناطق دارد.

صاحب کتاب «زوال شهری» به تجارب جهانی در خصوص بهره مندی از فضاهای مرکزی شهرها اشاره کرد و افزود: طرح «بازگشت شهر» که از سال 1980 در تمام دنیا مطرح شد بدین معنی است که به جای گسترش شهرها و سرمایه گذاری در شهرهای جدید، می توان به مراکز شهری برگشت و در عرصه نوسازی و بهسازی وارد عمل شد. دکتر زنگانه با طرح این موضوع، مدیریت شهری فعلی را دارای یک الگوی ذهنی قدیمی که متعلق به یک یا دو نسل گذشته است دانست.

وی گفت: درست زمانی که ما در سال 57 قانون اساسی می نوشتیم، دنیا داشت به سمت حکمروایی شهری پیش می رفت و اتفاقا ما هم موضوع شوراها را در این قانون دیده ایم اما تا سال 1377 موفق به اجرا نشدیم. بعد هم که اجرا شد دچار ناکارآمدی گردید. چرا که وقتی فعالان و بازیگران سیاسی عرصه مناسبی برای بازی نیافتند وارد شورا شدند و آنرا دچار کشمکش گروهی کردند. این موضوع و نیز داشتن 250 حزب در کشور نشان می دهد ما همچنان قبیله ای فکر می کنیم و فقط کت و شلوار پوشیده ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: ما در سال 1346 تصمیم گرفتیم تا شعاع 120 کیلومتری شهر، بارگذاری نکنیم اما منطق رانت و پول تمام این تجربه را نادیده گرفت و با وجود بحران های اکولوژیکی، امروز فشارهایی هست تا حریم تهران شکسته شود.

دکتر زنگانه با اشاره به ورود ژنرال ها به عرصه مدیریت شهری گفت: این ژنرال های سیاسی که دُن کیشوت وار قصد ورود به شورا را دارند و می خواهند مسائل را حل کنند خود را فاتح کدام نبرد می دانند؟ مگر نه اینست که وضعیت فعلی شهرهای ما محصول همین نگاه های سیاست زده است.

احمد زنگانه با بیان این که ما معتقدیم شورای شهر باید دارای وزن سیاسی هم باشد تا مورد فشار قرار نگیرد گفت: اما باید سیاستمدارانی بیایند که امتحان خود را پس داده اند و و نیز خودشان جزو متخصصان باشند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد: تلفیقی از بازیگران مختلف در شورای شهر شکل بگیرد.

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد