چاپ

موافق لیست دادن گروه های سیاسی نیستم

 

 

 

 دکتر اصغر محمدی فاضل رئیس انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو روز گذشته در همایش «مشارکت جویی، تخصص گرایی و مدیریت شهری» در جمع  فعالان شهری و دانشگاهی گفت: گاهی وقتی حرف از تخصص گرایی می زنیم، نقطه مقابل سیاست زدگی تصور می شود. در صورتی که منظور از تخصص گرایی بهیچ وجه این نیست که سیاسی نباشیم.

رئیس سابق دانشگاه محیط زیست که در دانشگاه خوارزمی سخنرانی می کرد، افزود: من بهیچ عنوان موافق لیست دادن گروه های سیاسی در مورد شورای شهر نیستم. اگر لیستی وجود نداشته باشد و مردم بر اساس تشخیص خودشان آرا را در صندوق بیاندازند، بهترین نظرسنجیِ آرا و ذائقه مردم در حوزه های مختلف صورت گرفته است. وی به ذائقه سیاسی هم اشاره کرد و افزود: همانطور که خیلی ها به خودشان اجازه می دهند در سیاست دخالت کنند، سیاست مداران هم به خودشان اجازه می دهند در خیلی از حوزه های دیگر دخالت کنند.

این که می گوییم شورا سیاسی نشود به معنای این نیست که متخصصانی که وارد می شوند نباید سیاست بدانند و از سیاست حرف بزنند، بلکه جناحی، فهرستی و به شدت سیاسی شدن باعث می شود که زبان نقد، کُند شود و در جایی که باید نقد و تمجید و تکذیب صورت گیرد، نگاه ها ملاحظه ی افراد، جناح ها و گروه ها را نماید.

 

چرا در «پلاسکو» هر یک از اعضای شورا مسئول یک بخش نشد؟

مشاور ارشد برنامه زیست سازمان ملل متحد در ادامه افزود: من اگر فوتبالیست خوبی باشم، لزوما مربی خوبی هم نخواهم بود. اگر توانستم از پس استرس المپیک بربیایم لزوما به معنای برآمدن از پس هر بحرانی نیست. شاید هیچ چیزی به اندازه فاجعه پلاسکو نمی توانست «تخصص»، «شهرت» و «سیاسی بودن» در حوزه های شهری را وزن کشی کند. انصافا در موضوع پلاسکو مگر ما شورای شهر نداشتیم؟ مگر پلاسکو یک حادثه چند وجهی نبود؟ چند نفر از اعضای شورای شهر مسئول کمیته های مختلف شدند تا معلوم شود هر یک، مسئول کدام بخش است و قرار است چه کاری انجام دهد؟ تا وقتی یک خبرنگار به محل حادثه می رود بتواند غیر از عکس گرفتن و تنظیم زاویه بدن افراد، از آقا یا خانم عضو شورا در حوزه های مربوطه سئوال کند. قرار نیست که فقط سخنگوی آتش نشانی یا شهرداری صحبت کند. این حادثه حداقل نشان داد «شهرت محوری» به فریاد ما نمی رسد.

معاون اسبق سازمان محیط زیست تصریح کرد: البته ما تخصص گرایان نباید از حوزه عمومی هم غافل شویم. باید بدانیم همین عموم مردم هستند که به ما رای می دهند. اگر ما فکر کنیم با صحبت های بسته بندی شده و ادبیات فرهیخته و کمی روشنفکرانه می توانیم درک مشخصی از همه جامعه داشته باشیم به نظرم کمی زیاده روی است و از طرف دیگر بام افتادن است.

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد